Tel: 0431 - 37 10 00

GDPR – Hantering av personuppgifter

När ni bokar tid hos oss registreras ni som kunder och vi skapar en journal för ert/era djur. Ni ger då automatiskt samtycke till att vi lagrar era personuppgifter som sedan används for t.ex. receptförskrivning och vaccinationspåminnelser.

Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa, exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.

När vi på kundens begäran utför en direktreglering med ett försäkringsbolag eller om försäkringsbolaget av annan anledning ber om ett djurs journalkopia så följer personuppgifterna med journaltexten. Samma sker även om journalen skickas till en annan veterinär eller remissinstans. Dock lämnas inga person- eller journaluppgifter ut till tredje part utan kundens medgivande.

Kunden äger själv rätten till sina personuppgifter och kan återkalla medgivandet till att vi lagrar dem i vårt system. Dock måste vi enligt journalföringslagen spara era uppgifter i minst 5 år efter senaste registrerade besöket, och enligt bokföringslagen måste de sparas i minst 7 år. Vissa personuppgifter som ej är nödvändiga for spårning av journalen (t.ex. personnummer, telefonnummer och mejladress) kan raderas tidigare än 7 år efter senaste registrerade besök, kontakta oss på kliniken om du som kund önskar att detta blir gjort.